ES projektai

Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas „Nepakantumo korupcijai didinimas panaudojant inovatyvias Laisvės TV priemones“.

Informacija apie projektą:
– Projekto-Nr.-10.1.2-ESFA-K-917-02-0013