17 Rgp 2018

Kas pasikeitė švietimo sistemoje per 2 metus?

Moderuoja: Žurnalistė Rasa Tapinienė

DALYVIAI

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė

„Kokybiškas švietimas yra brandžios pilietinės visuomenės pagrindas. Be pilietiškai brandžių, išsilavinusių ir iniciatyvių žmonių, nebus tvirtos valstybės. Svarbiausias žmogus švietime yra motyvuotas, kūrybingas, laimingas, savo darbą mylintis ir branginantis Mokytojas.“

Mokyklų tobulinimo centro bei programos „Renkuosi mokyti!“ steigėja Dr. Eglė Pranckūnienė

„Švietimo kaita yra ilgalaikis procesas, jis neturėtų priklausyti nuo nuolat besikeičiančios politinės valdžios, o turėtų remtis ilgalaike vizija, susitarimais tarp politikos formuotojų, praktikų, visuomenės, gilia analize ir tarpusavio pasitikėjimu.“

VGTU Antano Gustaičio Aviacijos instituto dekanas dr. Justas Nugaras

„Nustokime aukštojo mokslo reformas grįsti sakydami, kad viskas blogai.“

Vilniaus universiteto profesorė habil.dr., Švietimo ateities forumo prezidentė Vilija Targamadzė

Asmeninio albumo nuotrauka

„Pirma arkime dirvą, paskui sėkime sėklą.“

„Devbridge Group“ viceprezidentas ir „Sourcery for Kids“ iniciatorius Viktoras Gurgždys

Viktoras Gurgždys - Devbridge Group

„Technologinis raštingumas turėtų būti prieinamas visiems Lietuvos vaikams jau pradinėse klasėse”

Seimo švietimo ir mokslo komiteto narys Arūnas Gelūnas

„Kūrybingumo ugdymas yra geriausias indėlis į Lietuvos sėkmę.“

Edukologas iš Australijos, mokyklos Guliverio Akademija įkūrėjas, pokyčių konsultantas, gyvenantis ir dirbantis Lietuvoje Stephen Lee

„Idėjos turėjimas dažnai reiškia vieną, o žinojimas, kaip tą pasiekti – visiškai ką kitką.“

Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) Prezidentas Antanas Mikalauskas

„Švietimo sistemai ir jai būtiniems pokyčiams reikalingas visuomenės ir valdžios susitarimas. Ar link to mes einame kryptingai?“